Laboratórne služby

Kontrolné laboratórium č. 519

Robíme analytické, fyzikálne, fyzikálne-chemické a chemické skúšky farmaceutických produktov so zameraním na farmakognostické metódy podľa aktuálnych predpisov Ph.Eur. (Európsky liekopis), ČL (Český liekopis), ČFK 1 (Český farmaceutický kódex), po dohode podľa ďalších noriem. 

Certifikácia Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Českej republike pod číslom 519.