Privítajte jar s čajmi v limitovanej edícii od Lerosu. Svätý týždeň veľkonočný plný byliniek a tradícií.

Laboratórne služby

Kontrólne laboratórium certifikované Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod číslom 519

Robíme analytické, fyzikálne, fyzikálne-chemické a chemické skúšky farmaceutických produktov so zameraním na farmakognostické metódy podľa aktuálnych predpisov Ph.Eur. (Európsky liekopis), ČL (Český liekopis), ČFK 1 (Český farmaceutický kódex), po dohode podľa ďalších noriem.