Letné osvieženie s ľadovými čajmi Cold Brew.

VPOIS

Verejne prístupná odborná informačná služba

Ako držiteľ rozhodnutia o registrácii máme zákonnú povinnosť zriadiť a prevádzkovať Verejne prístupnú odbornú informačnú službu o svojich liečivých prípravkoch.

Verejne prístupná odborná informačná služba obsahuje informácie o liečivých prípravkoch spoločnosti Leros, s.r.o. registrovaných v Českej republike aj v Slovenskej republike.

Povinnosť zriadiť túto "veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS" vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Informácie k registrovaným výrobkom pre nevidomých a zrakovo postihnutých nájdete tu: http://www.pribaloveinfo.cz/

Informácie k registrovaným výrobkom si môžete stiahnuť na odkazoch nižšie.

Jednoduchové bylinné čaje

Farmaceutické zmesi