Zber bylín pre školy

Každý z LEROS čajov v sebe nesie posolstvo voňavých lúk posiatych farebnými kvetmi, šumenia listov v korunách stromov a tiež rúk usilovných pestovateľov a zberačov. Rodičia alebo prarodičia dnešných školákov si možno spmenú na to, ako zbierali byliny v rámci svojich školských povinností. Aj dnešné deti majú možnosť spolu so svojimi učiteľmi stráviť čas v prírode, nazbierať byliny do LEROS čajov, obohatiť svoj triedny fond a vyhrať výlet pre celú triedu.

Radi by sme nadviazali na tradíciu zberu byliniek v školách a pripravili sme preto pre tento rok pilotný projekt, v rámci ktorého zapojené triedy získajú potrebné znalosti o bylinkách, ich zbere, sušení aj skladovaní a pre najlepších zberačov máme pripravené hodnotné ceny.

Ako sa zapojiť
  • Učiteľ triedy, ktorá sa do programu zapojí, kontaktuje vedúcu, vedúceho svojej spádovej výkupne a požiada ho o zaslanie vriec, ktoré budú doručené poštou.
  • Učiteľ má možnosť požiadať vedúceho výkupne o zaslanie materiálov o zbere a sušení bylín alebo tiež o besedu pre žiakov priamo vo svojej škole.
  • Školy majú možnosť zapojiť sa do zberu vybraných bylín. Informácie o týchto bylinách, ich popise, stanovištiach aj o sušení je možné nájsť v našom Herbári.
  • O zvoz bylín sa postará LEROS. Zvoz sušených bylín prebieha vždy v posledný týždeň v mesiaci, teda od 30. mája, 27. júna, 26. septembra, 24. októbra a 21. novembra. Zvoz bylín je nutné objednať u vedúceho výkupne najneskôr týždeň pred plánovaným zvozom.
  • K bylinám je potrebné doložiť vyplnený formulár. LEROS následne poukáže peniaze na účet školy. V prípade, že kvalita bylín nezodpovedá stanoveným požiadavkam, nebudú vykúpené.
  • Učiteľ, ktorý zapojí svoju triedu, získa za každý bod 10 Kč vo forme poukážok, ktoré môže využiť v e-shope leros.sk. Poukážky budú vystavené po ukončení výkupnej sezóny v priebehu novembra.
Súťaž
  • Okrem financií, ktoré triedy dostanú za výkup bylín, sú automaticky zaradené aj do súťaže o hodnotné ceny.
  • Vykúpené byliny za jednotlivé triedy sú ohodnotené bodmi do súťaže. Body budú jednotlivým triedam pripísané vždy na konci kalendárneho mesiaca a bodové skóre bude zverejnené na týchto stránkach.
  • Súťažia medzi sebou triedy v jednotlivých regiónoch a odmeny sú určené pre celú triedu. Ohodnotené budú vždy 3 najlepšie triedy v regiónoch.
  • Program je určený prednostne pre školy v regiónoch našich výkupní, zapojiť sa však môžu aj ďalšie školy, ktoré kontaktujú vedúcich výkupní, ktorá je im geograficky najbližšia.

 

1. cena

2. cena

3. cena

Slatiňany

Celodenný výlet pre celú triedu do Aqualand Moravia

Sada detských čajov a hrnček pre každého žiaka

Sada detských čajov pre každého žiaka

Strážnice a Uherské Hradiště

Celodenný výlet pre celú triedu do Aqualand Moravia

Sada detských čajov a hrnček pre každého žiaka

Sada detských čajov pre každého žiaka

Ondrášov

Celodenný výlet pre celú triedu do Aqualand Moravia

Sada detských čajov a hrnček pre každého žiaka

Sada detských čajov pre každého žiaka

Velké Karlovice

Celodenný výlet pre celú triedu do Aqualand Moravia

Sada detských čajov a hrnček pre každého žiaka

Sada detských čajov pre každého žiaka

Rajecká Lesná a Kláštor pod Znievom

Celodenný výlet pre celú triedu do Tatralandie

Sada detských čajov a hrnček pre každého žiaka

Sada detských čajov pre každého žiaka

 

Poradie zapojených tried, stav z 30. 6. 
Výkupna Strážnice  
ZŠ Veselá 12.726
ZŠ Újezdec 3.A 11.39
ZŠ Lukov 3.22
ZŠ Brněnec 0.79
   
Výkupna Slatiňany  
ZŠ Srch 28.5
   
Výkupna Rajecká lesná  
ZŠ Lietava krúžok 10.17
ZŠ Lipová Rajec I.B 2.945
ZŠ Lipová Rajec III.A 1.37
ZŠ Lipová Rajec I.A 1.041
ZŠ Lipová Rajec III.B 0.748
ZŠ Kamenná Poruba 0.39
ZŠ Lipová Rajec IV.A 0.116
ZŠ Lipová Rajec I.C 0.013

Ďakujeme, že zbierate!