Gymnema Gymnema

Gymnema Gymnema

Gymnema

Latinský názov Gymnema sylvestre

Kde sa ukrýva Gymnema