Kôpor voňavý Aromatická liečivka s bohatým využitím v kuchyni

Kôpor voňavý Aromatická liečivka s bohatým využitím v kuchyni

Zmierňuje nevoľnosti, pôsobí proti nafukovaniu, uvoľňuje žalúdočné a črevné kŕče, zvyšuje vylučovanie žalúdočných štiav. Môže podporovať tvorbu materského mlieka.

Latinský názov Anethum graveolens

Zbieraná časť Plod (Fructus anethi), vňať (Herba anethi)

Obsahové látky Silice (cca 2,5 %) s hlavnými složkami karvón, limonén, felandrén. Indický kôpor navyše dill-apiol.

Doba zberu Kedykoľvek v priebehu vegetácie.

Kde sa ukrýva Kôpor voňavý