Očianka rostkovova Do domácej lekárničky na unavené oči

Očianka rostkovova Do domácej lekárničky na unavené oči

Pri očných zápaloch a pri únave očí po nadmernej námahe, pri kašli a nachladnutí.

Latinský názov Euphrasia officinalis

Ľudové názvy Ambrožka, bradavník, tešinka, potešenie očí, zubová tráva

Zbieraná časť Vňať (Euphrasiae herba)

Obsahové látky Glykosid aukubin, triesloviny, silicie, horčíny.

Doba zberu Júl - september

Sušenie, zosychací pomer Sušíme vo zväzkoch zavesených v prievane alebo rozprestretý v našuchorenej vrstve do 10 cm, na tienistom a vzdušnom mieste. Ak použijeme umelé teplo, nesmie teplota prekročiť 35 °C. Zosychací pomer: 5:1.

Kde sa ukrýva Očianka rostkovova