Sviatok bylinkárok Nanebovzatie Panny Márie

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 11. 8. 2022

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie pripadá ako jeden z hlavných a najstarších sviatkov cirkevného roku na 15. augusta – obdobie, kedy vrcholí zber úrody a začína ustupovať leto. V ľudovej tradícii je sviatok označovaný ako Panna Mária v žatve, Panna Mária koreňová alebo Matička koreňová a Matička bylinná. Sviatok Nanebovzatia Panna Márie uctievajú západné katolícke aj východné pravoslávne cirkvi. Predpoklad Nanebovzatia Panny Márie nachádzame už v Biblii v jej oslovení ako „požehnanej medzi ženami“ a „milosti plnej“. Pretože Kristus zomrel, Mária tiež bola podrobená utrpeniu, smrti a vzatiu do neba. Už na zemi slúžila ako vzor a počiatok cirkvi. V nebi sa prihovára za každého, kto potrebuje pomoc a prosí o ňu v svojich modlitbách. Mária zastáva postavenie ochrankyne ľudí a sprostredkovateľky ľudskej spásy. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie patrí do siedmich radostí Panny Márie, ktoré sú radené k najviac zobrazovaným a pripomínaným udalostiam z jej života.

Sviatok bylinkárok Nanebovzatie Panny Márie

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie doprevádza požehnanie kvetov, bylín a semien v kostoloch a chrámoch, ktoré sú symbolom jej pomoci na základe schopnosti liečiť dušu aj telo (človeka aj zvieraťa). Motív kvetín vychádza z kresťanských legiend. Podľa jednej verzie pochovali apoštoli Pannu Máriu na úpätí Olivovej hory. Z apoštolov sa však oneskoril Tomáš. Po príchode požiadal, aby mu apoštoli odsunuli balvan, pretože chcel naposledy vidieť Pannu Máriu. Potom, čo apoštolovia otvorili hrob, zistili, že sa v ňom nachádzajú iba kvety ruží, ľalií a ďalšie vonné byliny a kvetiny. Keď apoštoli spatrili v prázdnom hrobe zázrak v podobe kvetín, uverili v skriesenie (Nanebovzatie) Panny Márie. Tieto byliny a kvetiny sa interpretujú ako zástupy mučedníkov, anjelov a panien, ktoré sprevádzali Máriu do neba.  

Kvetinám a bylinám posveteným v deň sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa prisudzovala zvláštna moc. Za najúčinnejšie sa považovali byliny natrhané v blízkosti kaplnky, kríža a sochy svetca pri ceste alebo poli. Konali sa púte a procesie do kostolov a chrámov, ktorých interiér zdobili kytice pripomínajúce krásu a pôvod Panny Márie. Kytice a uvité vence z poľných kvetín a bylín prinášali bylinkárky a ženy ako obetný dar a poďakovanie. Kytice niesli rôzne regionálne označenia, väčšinou bylinky, ale tiež škrabky, kôpky alebo pokarhania. Kytice tvorili nielen byliny a kvetiny z polí a záhrad (mäta pieporná, ľubovník bodkovaný, starček, harmanček pravý, materina dúška vajcovitá, vratič obyčajný, ruta voňavá, divozel veľkokvetý, rozmarín lekársky, rebríček obyčajný alebo pamajorán obyčajný), ale aj poľnohospodárske plody (obilné klasy a maky) a záhradné kvetiny (georgíny a mečíky) alebo lístky a výhonky brečtanu popínavého. 

Zloženie a druhy bylín sa líšili podľa oblastí a bylinkárskej tradície. Používali sa však byliny spojované s Pannou Máriou a mariánskou symbolikou ako napríklad ľubovník bodkovaný (kvet Panny Márie) alebo kraslica prostredná (slzičky alebo vlásky Panny Márie). Najčastejšie sa v kytici alebo venci objavovalo sedem bylín (sedem bolestí Panny Márie súvisiacich s osudom jej syna Ježiša Krista) alebo deväť (deväť mesiacov tehotenstva). Posvetené kvetiny, vence, byliny a semená sa používali najčastejšie v ľudovom liečiteľstve a mágii. Posvetené byliny a kytice sa zavesili na dvere domu, stajní alebo do budovy za svätý obrázok alebo kríž. Prevoňali budovy, ale najmä chránili pred ohňom, hromami a bleskami. Usušenými bylinkami sa liečili naši predkovia. Odvary sa tiež pridávali do krmenia hospodárskym zvieratám alebo sa prikladali na poranené miesta. Za účelom dobrej úrody sa prisypali do poľa. Dočítali ste? Ochutnajte