Bylinné čaje v novém

Anna Schlindenbuch & Karel Hrbek 5. 8. 2021

Od července se můžete setkávat s novým konceptem obalů, se kterým přichází naše značka bylinných čajů LEROS. Obal je změněn tak, aby měl co nejmenší dopad na životní prostředí a design pracuje s co největší transparentností, jednoduchostí a funkčností směrem ke spotřebitelům. Původní receptura a kvalita bylin zůstává zachována.

Bylinné čaje v novém

K PŘÍRODĚ ŠETRNĚJŠÍ OBALY

Více než 60 let Vám i Vašim blízkým přináší LEROS bylinné čaje plné zdraví, radosti i harmonie. Více než 60 let vykupujeme a zpracováváme byliny tak, aby v nich zůstala zachována harmonie a síla přírody v té nejčistší a nejkvalitnější podobě.

Nechceme však jenom brát, je důležité přírodě také vracet.

Měníme obalové materiály našich čajů, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Krabičky čajů LEROS jsou nyní bez celofánu,  čajové sáčky bez sponek a přebaly bez plastu, pouze  z papíru. Tímto krokem každý rok ušetříme 4 tuny celofánu, 56 km kovového drátku na sponky a CO2, které nevznikne jejich výrobou. Vy zase můžete čajový sáček po jeho vyluhování prostě vyhodit na kompost a přebal sáčku a krabičku do modrého kontejneru na papír.

Součástí projektu jsou i nové, menší krabičky s 10 sáčky. Díky zmenšení krabiček ušetříme ročně 1 tunu papíru a zhruba 70 tun CO2 tím, že budeme na jejich dopravu potřebovat méně nákladních aut.

Zakládáme BIO certifikované oblasti, kde spolupracujeme s místními farmáři na přechodu k udržitelném způsobu hospodaření, který chrání nejen čistotu našich bylin, které zde vysazujeme, ale též čistotu vodních zdrojů, které se zde nacházejí před jejich průmyslovým znečištěním. 

TRANSPARENTNOST A VÍCE INFORMACÍ V NOVÉM DESIGNU

Nový design krabiček a přebalů pracuje s co největší transparentností, jednoduchostí a funkčností směrem ke spotřebitelům.

Barevně rozděluje funkčnost čajů na léčivé, harmonizující a chuťově zážitkové.

Informace o složení čaje a byliny dostávají větší prostor než dříve a to na přední straně. Najdete zde detailní složení každého čaje, ať už formou textu, nebo v podobě věnečku vytvořeného z obrázků použitých bylin. Na boku jsou uvedeny údaje o receptuře a jejím autorovi a na zadní se dočtete vše o vůni, chuti a čajovém rituálu každého jednotlivého čaje.

Naše nové logo má tvar kruhu obklopeného bylinkamipoužitými v daném čaji. Symbolizuje  jednotu, harmonii a sepětí s přírodou.

PŮVODNÍ RECEPTURA A KVALITA BYLIN ZACHOVÁNA

Na rozdíl od změny designu a obalových materiálu, zůstávají receptury čajů i vysoká kvalita bylin zachovány v podobě na jakou jste zvyklí.

Věříme, že změna, i když výrazná,  vede správným směrem a prosíme o otevřenost a vstřícnost ke krokům, které při ní děláme.

Karel Hrbek a Anna Schlindenbuch