Víte, jak poděkovat paní učitelce? Máme pro vás tip na krásný dárek. Konec školního roku s vůní bylinek.

Vše o výkupu

Jsme tradiční český výrobce bylinných čajů. Již 60 let vykupujeme a zpracováváme byliny tak, aby si uchovaly své zázračné vlastnosti. Vážíme si léčivých účinků přírody i všech, kteří věnují svůj čas pěstování a sběru bylin, jež se stanou součástí našich bylinných čajů plných vůně, harmonie a zdraví.

Byliny vykupujeme už od založení firmy v roce 1954 v našich výkupnách rozesetých po celé České republice i Slovensku. Nyní je jich 8 a každý rok přibývají další. Navíc postupně certifikujeme BIO oblasti, v nichž je možné sbírat byliny v BIO kvalitě, která znamená také vyšší výkupní ceny těchto rostlin. 

Vydejte se na louky a do lesů, zaposlouchejte se do zvuků přírody, nechte se opájet barvami a v harmonii s okolní krajinou se pusťte do sběru bylinek, na jejichž účinky přísahaly už naše prabáby. Budeme rádi, když bylinky donesete do některé z našich výkupen, aby jejich blahodárné působení, chuť a vůni mohli zažít i lidé, kteří si oblíbili čaje LEROS.

Sběr bylin

Než se vydáte do přírody pro voňavé byliny, přečtěte si osvědčené tipy zkušených bylinkářů:

 • Sbírejte vždy jen byliny, které dobře zná Nováčkům doporučujeme seznámit se s bylinami v našem herbáři leros.cz/herbar nebo si pořídit kapesní atlas léčivých rostlin. Pokud si nejste 100% jistí totožností některé bylinky, raději ji nesbírejte.
 • Při sběru se vždy chovejte ohleduplně k přírodě, která Vám dává své dary. Nesbírejte více, než dokážete zpracovat, a respektujte vždy ekologickou stabilitu v místě sběru tak, že vždy necháte na místě několik rostin z důvodu zachování druhu.
 • Na sběr bylinek si podle druhu vezměte srp, nůž, nůžky, lopatku nebo rycí vidle. 
 • Sebrané byliny volně vkládejte do košíku, papírových pytlů nebo plátěné tašky, nikdy však do plastového sáčku, protože by došlo k jejich nežádoucímu zapaření.
 • Nesbírejte nikdy více druhů najednou, aby nedošlo kjejich záměně.
 • Léčivé rostliny nesbírejte nahnilé, plesnivé, barevně zbarvené nebo napadené například škůdci či plísněmi.
 • Půda, na které byliny sbíráte, nesmí být alespoň 36 měsíců před sběrem chemicky ošetřena zakázanými přípravky.
 • Nesbírejte v těsné blízkosti oblastí, kde může docházet ke znečištění sbíraných léčivých rostlin, například v okolí silnic nebo továren.
 • Vedeme evidenci o množství sklizených léčivých rostlin.
 • Nesbírejte léčivé rostliny za deště nebo bezprostředně po deš Vlhké byliny totiž mohou být snadno napadeny plísní.
 • Ideální čas sběru bylin je okolo poledne, kdy jsou sluneční paprsky nejsilnější a léčivá síla rostlin největší.
 • Každá z rostlin má svoji ideální dobu sběru, kterou najdete v našem herbáři cz/herbar.
  • Nať se sbírá většinou v době květu. Výjimkou je například celík zlatobýl nebo vrbovka, které se sbírají před rozkvětem, aby při sušení nedozrávaly.
  • Listy je možné sbírat během celé vegetační doby. Listy z podzimního sběru však mají většinou méně účinných látek než ty z jarního sběru.
  • Květy se sbírají na počátku rozkvětu, plně rozvité, protože před odkvětem je obsah účinných látek nižší.
  • Kořeny se obvykle sbírají na jaře nebo na podzim, kdy se síla byliny stáhla právě do kořenů. Kořeny volně rostoucích trvalek se sbírají ve druhém až třetím roce.
  • Kůra se loupe na jaře nebo na podzim po opadnutí listů z mladších jedinců.
  • Plody se sklízejí po dozrání nebo se nechávají dozrát na suchém místě.
  • Cibulky se vyrývají poté, co rostlina odkvete, hlízy během květu ráno nebo  večer.
 • Kromě ročního období vhodného pro sběr se někteří bylinkáři řídí i fázemi Měsíce: při dorůstajícím Měsíci sbírají nadzemní části bylin a při ubývajícím Měsíci kořeny, oddenky, či cibule.

Sušení

Sušení bylin je znalostí, kterou by si měl osvojit každý bylinkář, protože nesprávné sušení může znehodnotit pracně nasbírané byliny.

 • Před sušením byliny zkontrolujte a odstraňte nežádoucí příměsi, například trávu, listy a větvičky, hmyz a jeho zárodečné fáze. Nikdy však byliny (s výjimkou kořenů) neoplachujte, abyste nevytvořili podmínky pro růst plísní a hub.
 • Kořeny naopak operte a nechte oschnout. Silnější kořeny můžete před sušením rozpůlit, nikdy je však nepulte před praním.
 • Bylinu nesušte nikdy na slunci, ale naopak na tmavém, suchém, teplém a dobře větraném místě. Vhodné jsou například neprašné půdy, bývalé stodoly nebo vzdušné kolny. Ve větších objemech zvažte postavení profesionální sušárny. Tma zabraňuje ztrátě barvy a chuti a sucho a proudění vzduchu sušení urychlují a zabraňují plesnivění bylin. Optimální teplota při sušení je 30–40 °C při použití umělého tepla, přirozené teplo lze regulovat zvýšeným prouděním vzduchu.
 • Rostliny sušte například na několikapatrových sítových stojanech, ve svazcích na šňůrách nebo je můžete v tenké vrstvě rozložit do bedýnek vystlaných plátnem či na čistý nepotištěný papí Pokud možno nesušte byliny na zemi.
 • Dbejte důsledně na to, aby nedošlo k promísení jednotlivých druhů.
 • Během sušení léčivé rostliny obracejte, s výjimkou květů heřmánku, které jsou velmi náchylné k rozpadání.
 • Stonky dokonale usušených bylin se začnou lámat, listy se pokroutí a byliny krásně šustí. Dokonalé usušení kontrolujeme umístěním hrsti bylin do igelitového sáčku, který pevně uzavř Když se do 5 hodin neobjeví zápar, můžete považovat léčivou rostlinu za dokonale usušenou.
 • Doba sušení je přibližně 3–10 dní u květů, 4–8 dní u listů, 6–12 dní u natí a nejdéle trvá usušení plodů a kořenů.
 • Při sušení počítejte s úbytkem hmotnosti, tzv. sesychacím pomě U kůr a kořenů je to 3 : 1 až 4 : 1, u listů a natí 5 : 1 až 6 : 1, u květů 7 : 1 až 8 : 1, u plodů až 10 : 1 (u šípků 2 : 1).

Skladování

 • Byliny skladujte v suchu, ve tmě a v chladu. Používejte papírové nebo jutové pytle, popř. žoky nebo kontejnery.
 • Dlouhodobé skladování v plátěných pytlích nedoporučujeme kvůli vlhkosti. Papírové krabice mohou být jen z tvrdého papíru.
 • Hygroskopické léčivé rostliny skladujte ve vlhkuvzdorných plastových obalech.
 • V jednom obalu neukládejte nikdy více druhů léčivých rostlin.

Pěstování

Voňavé byliny získávají díky rostoucí poptávce a zajímavým výkupním cenám stále častěji prostor na našich polích i zahradách. Předtím, než se do jejich pěstování pustíte, doporučujeme prostudovat příslušnou literaturu a případně konzultovat Váš záměr s některou z našich výkupen.  Při volbě vhodné byliny pro Vaši půdu je nutné brát v úvahu klimatické podmínky a jakost půdy, dostupnost a kvalitu osiva, ale i poptávku po konkrétní bylině. Velkou pozornost věnujte také přípravě půdy, zvolení vhodného nářadí a správné technologii pracovního postupu.

Důležitá upozornění

 1. Léčivé rostliny, které nejsou uvedeny ve výkupním ceníku se nevykupují.
 2. Byliny vykupujeme osobně pouze v LEROS výkupnách, jejichž adresy najdete níže. Byliny naopak nevykupujeme v sídle firmy.
 3. Označené byliny je také možné poslat na adresy našich výkupen spolu s formulářem s přehledem bylin, jejich přibližnou váhou, Vaší adresou a číslem účtu. Úhrada za tyto byliny bude poukázána na Váš účet.
 4. Byliny vykupujeme v sušené formě, v původní barvě a požadované kvalitě.
 5. Výkupní ceny v tomto ceníku jsou orientační ceny za byliny I. jakosti. Ceny ostatních jakostí mohou být až o 40 % nižší. Jakost bylin posuzuje odborně proškolený pracovník výkupny.
 6. Nákup některých druhů bylin může být v návaznosti na poptávku v průběhu roku ukončen.
 7. V případě potřeby Vám ve výkupně zapůjčíme papírové pytle na byliny.
 8. Druhy bylin uvedené v ceníku je možno pěstovat a dodávat pouze po předchozí dohodě s výkupnou.
 9. Při pěstování léčivých rostlin je možné používat pouze povolené chemické přípravky.