Zažijte léto s levandulí.

Desatero poctivého bylinkáře

PharmDr. Jan Martin, Ph.D. 13. 11. 2019

Obor, který se zabývá léčivými bylinkami po vědecké stránce, se nazývá fytoterapie. Říká nám jaká konkrétní rostlina je na náš problém nejúčinnější, jak danou bylinku zpracovat a v jaké dávce ji přijímat.

Desatero poctivého bylinkáře

Přiblížil se podzim a s ním chlad z rána i večer. Tělo zabalíme do svetru, chodidla do tlustých ponožek a dlaně omotáme kolem šálku čaje. Kromě chuti a vůně nám může čaj poskytnout ještě tolik víc, že je dobré o těch možnostech vědět.

Mluvíme o bylinných čajích. O těch, které Vám namíchá bylinkář, fytoterapeut a nebo my v Lerosu. Jasně, že to můžete zkusit sami, ale není to jen tak. Příroda je mocná a když poznáte její sílu, tak i velmi prospěšná a léčivá. Když je špatně pochopena, může být i zrádná a nebezpečná.

Obor, který se zabývá léčivými bylinkami po vědecké stránce, se nazývá fytoterapie. Říká nám jaká konkrétní rostlina je na náš problém nejúčinnější, jak danou bylinku zpracovat a v jaké dávce ji přijímat. Fytoterapeut je pak člověk, který nám v tomto poradí, ale zároveň upozorní na možná rizika. Je to vlastně bylinkář, který své rady opírá o moderní vědu a vědecké důkazy.

Jak takového správného fytoterapeuta či bylinkáře poznat?

Připravili jsme pro Vás desatero bylinkáře, abyste nikdy nebyli na pochybách. 

Poctivý bylinkář …

1. …netají složení svých čajových směsí či přípravků.

Myslím si, že lidé mají právo znát, co do svého těla dostávájí. Tak jako je u potravin uváděno složení na obalu, informace o složení čaje nebo masti musí klient od bylinkáře dostat též. 

Zkuste si po návštěvě bylinkáře položit kontrolní otázky: Mohu si, z toho co mi léčitel řekl, dohledat informace o rostlinách, které užívám? Mohu si z jiných zdrojů ověřit správnost léčby? 

2. … nestanovuje diagnózu.

Bylinkář, pokud náhodou není zároveň lékařem, by neměl stanovovat diagnózu. Snad s výjimkou těch nejlehčích onemocnění, které pozná i laik. Bylinkář nemá znalosti ani vybavení na stanovení diagnózy. 

3. … nezná žádný univerzální všelék. 

Žádný takový totiž neexistuje. Každá choroba má svoje příčiny a svoje příznaky, takže ani nemůže existovat univerzální lék. Vyhněte se velkým obloukem všem léčitelům, kteří tvrdí, že mají skvělou a zázračnou metodu léčení a tu používají na všechna onemocnění. Stejně tak neexistuje bylinka, která by vyléčila všechny vaše neduhy. 

4. … se nestaví proti klasické medicíně.

Naopak, správný bylinkář spolupracuje s lékařem, nebo přinejmenším akceptuje jeho diagnózu a léčbu. Nikdy neodrazuje klienta od návštěvy lékaře! Fytoterapeut by měl znát limity fytoterapie, musí vědět, kde léčivé rostliny mohou pomoci, a kde už je třeba zásah lékaře.

5. … informuje o rizicích spojených s užíváním léčivých rostlin.

Přírodní látky mají svá pozitiva, ale i negativa. Léčivé rostliny, a to i ty nejběžnější, mohou mít nežádoucí účinky, mohou být ve vyšších dávkách toxické, mohou negativně ovlivnit léčbu předepsanou lékařem. Například při doporučování přírodní léčby těhotným ženám a malým dětem je třeba maximální opatrnosti.

6. … má vzdělání.

Varuji před přírodními léčiteli bez vzdělání. A skutečně se nemůže nazývat fytoterapeutem ten, kdo má čtrnáctidenní kurz léčivých rostlin. V ČR žádné legislativní předpisy zatím nejsou, ale například ve Velké Británii je podmínkou nejméně tříleté studium tohoto oboru  na vysoké škole.

7. … předává své znalosti.

Bylinkář by neměl jen doporučit a prodat bylinnou kúru klientovi, ale též ho informovat o dávkování, správné přípravě, uchovávání a  skladování léčivých rostlin. Pokud má klient zájem, musí být bylinkář schopen vysvětlit, jaké obsahové látky v rostlinách jsou a jak působí.

8. … nedoporučuje zbytečnou léčbu a drahé přípravky.

Bylinkář řeší konkrétní problém klienta. Vnucování přípravků, které např. „zlepšují celkový stav organizmu“ nebo „zlepšují vitální energii“, a které mohou být jen podvodem nebo přinejlepším marketingově nafouknutou bublinou, se správný bylinkář vyhýbá. 

Léčivé rostliny nejsou drahé, běžná měsíční kúra obvykle stojí dle druhu bylinky 50 – 500 Kč. Připočteme-li náklady na ordinaci, čas na konzultace atd., tak by fytoterapeutická léčba neměla překročit cca 1000,-  až 1500,- Kč měsíčně. Pokud dáváte svému léčiteli více, je třeba se nad jeho cenou zamyslet.

9. … zachovává mlčenlivost.

Informace (nejen) o zdravotním stavu klienta jsou přísně chráněny, a nesmí být bez souhlasu sdělovány třetím osobám.

10. … se řídí vědeckými poznatky.

Rostliny obsahují chemické látky, které v lidském organizmu působí podle stejných principů jako látky ze syntetických léků. Účinek těchto přírodních látek se pak ověřuje vědeckými experimenty a při jejich nedostatku je přípustné brát v úvahu i dlouhodobou tradiční zkušenost s danou rostlinou. Správný bylinkář zakládá léčbu právě na těchto principech a vyhýbá se informacím typu „jedna paní povídala“.  

Autora článku, pana doktora Jana Martina, najdete v Hradci Králové. Více zde. 

Je to farmaceut se specializací na přírodní léčiva. V současné době působí jako pedagog v oboru farmakognozie a fytoterapie a zároveň jako ředitel spolku Česká fytoterapeutická akademie, z.s. Jedná se o společnost fytoterapeutů a jejich pacientů, která má za cíl poskytovat poradenství svým členům i veřejnosti v oblasti fytoterapie a přírodní medicíny, popularizovat fytoterapii jako vědeckou disciplínu a vytvořit a propagovat etický kodex fytoterapeutů a bylinkářů.

Pro naši společnost je odborným konzultantem a autorem příspěvků o fytoterapii.