Blog

Fialka a jej tri farby

Fialka a jej tri farby

Prečítať príbeh
Mesačný nápoj

Mesačný nápoj

21.1.2023 nás čaká prvý nov v roku. Nov (najmä prvý v roku) značí nové začiatky. Podporte svoju víziu s energiou novu a pripravte si mesačný elixír pre „nové začiatky“.

Bylina svätého Jána

Bylina svätého Jána

Svätojánska noc, ktorá bývala oslavou letného slnovratu a neskôr pripomienkou života a smrti svätého Jána Krstiteľa, je silne spojená aj s jednou konkrétnou bylinou – ľubovníkom bodkovaným. Ľubovník sa totižto tradične zbieral pred rozkvetom, teda práve na konci júna a počas tohto sviatku sa vešal na dvere domov a stajní, aby odháňal zlých duchov a chránil pred úrazmi a chorobami. Práve preto sa mu ľudovo hovorí „svätojánske korenie“. A tento názov sa objavuje aj v angličtine: St. John's wort – čiže „bylina svätého Jána“.

Svätojánské rituály

Svätojánské rituály

Sviatok svätého Jána Krstiteľa (24. júna) je spojený s nástupom letného slnovratu, ktorého pôvod pochádza ešte z pohanských dôb. Začína leto, čas plodnosti a úrody. Slnko, zdroj svetla a tepla a predpoklad pre bohatú úrodu, doputovalo k obratníku Raka a bude sa vracať späť k rovníku. Nastáva najdlhší deň a najkratšia noc. Slnko v tento deň stráca svoju moc, preto v súlade s pohanskými predstavami ožívajú nadprirodzené sily a otvára sa brána medzi svetmi. Odtiaľto pramení rada obyčajov, zvykov a rituálov. Naši predkovia počas svätojánskej noci využívali potenciál živlov vody a ohňa, veštili a čarovali, zbierali deväť bylín alebo hľadali kvet zlatého papradia a poklady ukryté v skalách.

Svätojánske byliny

Svätojánske byliny

Svätojánske byliny sa v minulosti zbierali o polnoci v predvečer sviatku sv. Jána Krstiteľa, teda z 23. na 24. 6. V tej dobe horeli svätojánske ohne a verilo sa, že byliny natrhané v túto magickú noc disponujú kúzelnými schopnosťami. Svätojánska noc je spojená s vodou, bylinami a kultom ohňa. Nezadané dievčatá zbierajú deväť kvetín, z ktorých pletú vence, vhadzujú ich do vody a čakajú, kam až doplávajú a či nájde veniec svojho milého. Alebo si zväzok deviatich kvetín vkladajú pod vankúš a v sne čakajú, či sa zjaví ich nastávajúci ženích.