Vzhledem k většímu množství objednávek odesíláme nyní balíčky do 3 pracovních dnů od data připsání platby. Děkujeme za pochopení a přejeme klidný předvánoční čas.

Blog

Bylina svatého Jana

Bylina svatého Jana

Přečíst příběh
Svatojánské rituály

Svatojánské rituály

Svátek svatého Jana Křtitele (24. červen) je spojený s nástupem letního slunovratu, jehož původ pochází ještě z pohanských dob. Začíná léto, čas plodnosti a úrody. Slunce, zdroj světla a tepla a předpoklad pro bohatou úrodu, doputovalo k obratníku Raka a bude se navracet zpět k rovníku. Nastává nejdelší den a nejkratší noc. Slunce v tento den ztrácí svoji moc, proto v souladu s pohanskými představami ožívají nadpřirozené síly a otevírá se brána mezi světy. Odtud pramení řada obyčejů, zvyků a rituálů. Naši předkové o svatojánské noci využívali potenciálu živlů vody a ohně, věštili a čarovali, sbírali devatero bylin nebo hledali květ zlatého kapradí a poklady ukryté ve skalách.

Svatojánské byliny

Svatojánské byliny

Svatojánské býlí se v minulosti sbíralo o půlnoci v předvečer svátku sv. Jana Křtitele, tedy z 23. na 24. 6. V tu dobu hořely svatojánské ohně a věřilo se, že byliny natrhané v tuto magickou noc disponují kouzelnými schopnostmi. Svatojánská noc je spojena s vodou, bylinami a kultem ohně. Nezadané dívky sbírají devatero kvítí, ze kterého pletou věnce, vhazují je do vody a čekají kam doplují a zda najde věnec svého milého. Nebo si svazeček devatera kvítí vkládají pod polštář a ve snu čekají, zda se zjeví jejich nastávající ženich.

Mýty a pověsti o léčivých rostlinách

Mýty a pověsti o léčivých rostlinách

Rostliny, které dokázaly lidem pomáhat s jejich nemocemi a problémy byly vždy ceněny a uctívány. Naši předci ovšem neměli tušení o obsahových látkách, které interagují s naším organismem a tak veškerou jejich léčivou moc spojovali s nadpřirozenou mocí bohů a s magií. Není proto divu, že se kolem jejich léčivých schopností utvořily velmi bohaté legendy, které přežívají až do dnešních dní.

Podběl lékařský - první posel jara

Podběl lékařský - první posel jara

Když se na pomezí zimy a jara pár dnů oteplí, začnou se objevovat první hlavičky žlutých květů – to rozkvétá podběl lékařský dříve nazývaný koňské kopyto. Nejspíše proto, že jeho listy mají tvar podkovy. Faktem také je, že je to jedna z prvních bylin osídlující poškozenou písčitou půdu – ve středověku obvykle rozrytou kopyty koní a koly povozů. Dnes ho ve větší míře najdete například v okolí jezer zbylých po těžbě písku na Královéhradecku. Tyto květy lákají mnoho sběračů léčivých rostlin, protože podběl je stále hojně využívanou léčivkou, a to i přesto, že jeho užívání je spojeno s určitými riziky a omyly.

Zimní květy aneb k čemu je dobrá sněženka a čemeřice?

Zimní květy aneb k čemu je dobrá sněženka a čemeřice?

Zimní příroda často působí nevlídně a ponuře. Ale i v tomto ročním období můžete oživit svou zahradu pomocí rostlin, které v lednu a únoru nejen raší a zvedají zelené listy nad sněhový koberec, ale dokonce i kvetou a přinášejí vítané barevné oživení. Jejich společným znakem je nejen odolnost k nízkým teplotám, ale také velmi vysoká jedovatost. Tyto rostliny totiž přitahují pozornost nejen lidí, ale i hladovějících zvířat, a tak se z těchto zimních krásek staly překvapivě dobré továrny na toxické látky, které danou rostlinu chrání před žaludky býložravců.

Magický snový rituál

Magický snový rituál

Nasbírejte stejně jako příroda síly ve správný čas. Dovolte si v lednu trochu „zamrznout“, zpomalit a odpočívat. A pokud spánek nepřichází zkuste ho přivolat starým rituálem se svíčkou a solí.