Oman pravý To pravé léčivé povzbuzení metabolismu

Oman pravý To pravé léčivé povzbuzení metabolismu

Rozpouští hlen, usnadňuje odkašlávání, působí na trávení. Má silné antibakteriální účinky. Zevně se používá proti kožním vyrážkám a špatně se hojícím mokvavým lišejům.

Latinský název Inula helenium

Lidové názvy Alant, Ománek, Voman, Alantové koření, Elenium, Enula, Inula, Litvor, Ománek, Uspivřed, Vomkánek, Alantový kořen, Zaspivřed, Oko Kristovo, Zlatý traňk.

Sbíraná část Oddenky s kořeny (Inulae radix)

Obsahové látky Eudesmanolidy, germakranolidy, triterpeny, steroly, inulin.

Doba sběru Září - říjen

Sušení, sesychací poměr Oddenek s kořeny omanu sušíme umělým teplem nepřesahujícím teplotu 40 °C. Rozprostřeme je na sítech ve vrstvě do 8 cm. Dobře usušený kořen se při ohnutí láme a lom má bílou barvu. Kořen je hygroskopický a pokud je špatně usušený, snadno plesniví. Balíme do pevných papírových pytlů. Sesychací poměr 3:1.